Publik statistik

Information om Statistiken

Statistiken presenteras på skärmen men kan också skrivas ut. Välj knappen Skriv ut för utskriftsvänlig sida. För att få lite bättre överskådlighet kan du sätta en bock i rutan Linjerad lista.

Antal sökande
Visar totalt antal sökande, antal sökande som har studievägen som förstahandsval samt antal platser på studievägen. Presentationen är beroende av det urval du gjort (Kommun, Skola, Program).

Antal sökande från annan kommun
Visar totalt antal sökande, antal sökande som har studievägen som förstahandsval per studieväg. Visar endast sökande som har annan hemkommun än den sökta. Presentationen är beroende av det urval du gjort, Kommun, Skola, Program.

Antal sökande som ej är behöriga (1:handsval)
Visar antal sökande som saknar betyg i något ämnena Engelska, Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk. Presentationen är beroende av det urval du gjort (Kommun, Skola, Program).

Intagningsstatistik
Statistiken presenteras när intagning är gjord. För varje studieväg visas antal intagningsplatser, totalt antal intagna, hur många som tagits in på sitt förstahandsval, antal reserver, lägsta meritvärde och medelmeritvärde. Presentationen är beroende av det urval du gjort (Kommun, Skola, Program). Har du frågor om tidplanen eller annat som rör statistiken kan du vända dig till ditt Intagningskansli.