2015-07-30

 
Om denna sida!

VÄLKOMMEN till gymnasieantagningen 2015/16!
1 juli kan kan du logga in för att se och SVARA på ditt antagningsbesked!


Visa >>   Statistik     Studievägar



Hämta ditt lösenord här!



 
AnvändarID  
Lösenord
Besökare 366745.
Ansökningar 1940. Ändrade ansökningar: 3852.
 Meddelanden
   
 • Personnummer anges med ÅÅMMDDXXXX.
 • Välkommen att se statistiken för antagningen 2015.
 • Ingen antagning till: Naturbruksprogrammet, Trädgård, på Tenhults Naturbruksgymnasium, Samhällsvetensskapsprogrammet på Kungsgymnasiet, Grennaskolan Riksinternat, Humanistiska programmet på Per Brahegymnasiet och Estetiska programmet, Musik, på Plusgymnasiet lå 2015/16!
 •    
 • Vi finns också på Facebook "Gymnasieantagningen Jönköping" där du kan ställa frågor till oss.
  Se info om gymnasievalet på www.jonkoping.se/gymnasieval
  Information om personuppgiftslagen
 • Antagningskansliet i Jönköping   Box 1002   561 24 HUSKVARNA   Tfn: 036-10 67 30, 036-10 80 92, 036-10 66 69   Fax: 036-10 77 88  
  Omstart: 2015-07-29 16:09:48